Komornik Sądowy w Bydgoszczy JACEK HOSPOD - Kancelaria

                                                                                                                                                                                                 

 

komornicy bydgoszczKomornik Bydgoszcz

ul. Śniadeckich 9/3         

85-011 Bydgoszcz

tel./fax 52 321 22 53 

 

 

Kancelaria czynna:

wtorek 8.00-16.00

pn-pt 7.30-15.30

 

Komornik przyjmuje interesantów  w każdy wtorek 10.00-16.00 

 

 

Konto bankowe:

BGŻ  92 2030 0045 1110 0000 0272 6380

W tytule przelewu należy podawać dane osobowe oraz sygnaturę sprawy.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W postępowaniach egzekucyjnych celem ustalenia majątku dłużnika korzystamy z dostępu do bazy Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Pojazdów, ZUS oraz OGNIVO - rachunki bankowe dłużników.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 231 poz. 1376)  komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.


Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Komornik, poza w/w zadaniami  ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
3) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.